PRIVACY verklaring

Wie we zijn

i Art Bert, gevestigd in Son en Breugel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contact verloopt via ons mail adres: info@iartbert.com. Mevr. M. van den Heuvel is de site beheerder en Functionaris Gegevensbescherming van i Art Bert. Zij is te bereiken via info@iartbert.com
Of via het contactformulier op onze website: https://iartbert.com/contact/.

i Art Bert verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen

– Indien u contact met ons opneemt om een vraag te stellen, via het contactformulier. Vragen wij om uw naam en e-mail adres om uw vraag te kunnen beantwoorden. Zodra de vraag is beantwoord, zullen wij uw naam en e-mail adres binnen 3 weken verwijderen uit onze administratie.

– Indien u hebt aangegeven interesse te hebben in onze nieuwsbrief, en hiervoor met toestemming ons uw e-mail adres hebt verstrekt, bewaren wij uw naam en e-mail adres tot u aangeeft geen interesse meer te hebben in onze nieuwsbrief (via uitschrijfoptie in de nieuwsbrief). NB: wij hebben de nieuwsbrief nog niet actief geïntroduceerd maar wel alvast opgenomen in onze privacy verklaring.

– Ons doel is onze kunst delen met de wereld en zijn erg benieuwd vanuit welke regio’s interesse in onze kunst wordt getoond. Daarom werken wij met “Google Analytics”. Hiermee kunnen we zien welke kunstwerken op onze website worden bezocht en welke regio’s ter wereld interesse hebben getoond. De data is altijd anoniem en niet herleidbaar naar een persoon.

Persoonsgegevens die wij verwerken

i Art Bert verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Naam en E-mail adres bij het stellen van een vraag via het contactformulier. Wanneer u deze gegevens invult, kunt u het formulier alleen versturen, wanneer u heeft aangegeven akkoord te zijn met het verstrekken van uw gegevens. Zoals eerder aangegeven bewaren wij het tot uiterlijk 3 weken na beantwoorden van de vraag.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

i Art Bert bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

  • Persoonsgegevens t.b.v. het verzoeken van informatie bewaren we tot drie weken na het sluiten van de mailwisseling.
  • We zijn afhankelijk van Google Analytics hoe lang zij het surfgedrag bewaren. De data is altijd anoniem en niet herleidbaar naar een persoon.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn i Art Bert gebruikt alleen analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Wij maken geen gebruik van het opslaan van IP-adressen via Google Analytics.

i Art Bert plaatst geen cookie melder op de website, omdat de wijze waarop wij bezoekersstatistieken opvragen niet privacy gevoelig is. Meer hierover leest u op deze website: Mag een website ongevraagd cookies plaatsen? | Rijksoverheid.nl

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@iartbert.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@iartbert.com, dan verwijderen wij deze informatie. Ook hier vragen wij om u te legitimeren, zoals hierboven beschreven.

Dit ter bescherming van uw privacy. i Art Bert zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. i Art Bert wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

i Art Bert neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@iartbert.com

i Art Bert heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen

  • Alleen de kunstenaar, de beheerder en het secretariaat van i Art Bert hebben toegang tot uw gegevens en zullen deze nooit met derden delen.
  • We hanteren de bewaartermijnen die wij opgenomen hebben in deze privacy verklaring.
  • We werken met een erkende virusscanner.
  • Data op onze hardware is met een wachtwoord van onze beheerders vergrendeld.
Scroll naar boven